Yrkesopplæring for barnehjemsungdom
kke alle kan komme tilbake til familien eller til fosterfamilier. Når ungdommene blir 18
år, kan de ikke lenger bo på barnehjemmene. For mange blir overgangen til voksenlivet
hardt. Arbeidsledigheten blant ungdom i Peru er hele 21 %, og det er kort vei til et liv i
kriminalitet på gata. ADRA arbeider for at 250 barn og ungdommer i byene Lima og
Puno skal få yrkesutdanning slik at de kan etablere egene arbeidsplasser og klare seg
selv.  Les mer  
  
ADRA er et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i 120 land og gir
bærekraftig samfunnsutvikling og katastrofehjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk
bakgrunn eller politisk/religiøs tilhørighet. ADRA (Adventist Development and Relief
Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA Norge er
medlem av Innsamlingskontrollen og registrert i Innsamlingsregisteret.  For mer
informasjon om ADRA, besøk www.adranorge.no 
Bibelen gir lys
Til glede for mennesker